PROJECT

MIJN FYSIO 

Oburon Design krijgt de opdracht een huisstijl voor een fysiotherapeut te ontwerpen. Gezien de ligging van zijn praktijk (naast de oude Oranje Nassau mijn) heet het “MIJNfysio”. Deze mijngeschiedenis moet terug te zien zijn in het logo. Dat logo ontwerpt mijn collega.

Op basis van dit logo ontwerp ik het briefpapier, het visitekaartje, een plattegrond en de website. Het bouwen van de site doen wij in samenwerking.