PROJECT

GEDICHT

Als opdracht voor het vak grafische vormgeving krijgen leerlingen dit gedicht met de opdracht er een eigen grafisch werk van te maken. Ik besluit letterlijk uit te beelden wat het gedicht benoemt. Daarbij besteed ik aandacht aan (cartoonesque-) anatomische verhoudingen en de werking van lichtval op het lichaam.

Tap de afbeelding om scherp in te zoomen